top of page

ANA STAŠIĆ
 
    Ana Stašić rođena je 1992. godine u Beogradu. Niže i srednje muzičko obrazovanje stekla je u muzičkoj školi "Vatroslav Lisinski" U Beogradu najpre na klavirskom, a zatim teoretskom i gudačkom odseku/kontrabas u klasi profesora Ivana Bokora.

       Svoje školovanje nastavlja na Fakultetu muzičke u umetnosti u Beogradu na odseku za Muzičku pedagogiju gde stiče zvanje Master teoretičar umetnosti godine, pod mentorskim radom profesorke Gordane Karan.

   Godine 2014. Ana upisuje osnovne studije na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu na gudačkom odseku/kontrabas u klasi profesora Srđana Stošića koje završava kao Master muzički izvođač na kontrabasu.

       Tokom svog dugogodišnjeg obrazovanja bila je učesnik brojnih takmičenja i festivala, a bila je i dobitnica nagrade "Dositeja" koju dodeljuje Fond za mlade talente Republike Srbije. Pohađala je brojne seminare iz oblasti pedagogije i izvođaštva, a svoje veštine je unapređivala i učešćem u umetničkim projektima: International Student Week in Belgrade, Flow, Muzika nade, Muzika stvara ljude i mnogim drugim.

   Radi kao nastavnica kontrabasa u muzičkoj školi " Petar Konjović" u Beogradu i saradnik je na projektima muzičke organizacije Music Art project.  
 
       Od 2021. godine je član kvinteta Tanguango.

Ana Stašić
bottom of page